Sponsors

The symposium  is being organized. If your company is interested in contributing to this symposium or just want some more information about the possibilities to contribute please contact symco@thor.edu

The photonics symposium by Thor is made possible by our sponsors:Admesy offers a broad range of test and measurement instruments focused on colour and light measurements in inline production process environments. All products are developed and produced in-house based on a long history of inline testing.

Our mission:
We provide our customers with innovative T&M solutions tailored for colour and light measurement in production processes.
Our products are innovative, compact, fast, user-friendly and robust.
 
Our measurement devices are developed for industrial use and combine high speed accurate measurement with a robust device with a low maintenance need. Our wide product range offers a solution for almost any measurement question.

Admesy was founded in 2006 in the Netherlands but has quickly grown into an international company serving customers all over the world from its headquarters near Maastricht, The Netherlands. Since 2013 Admesy opened an office near Seoul in Korea to quickly assist our many Asian customers.

For more information about Admesy or our products please visit www.admesy.com


TEGEMA

Als multidisciplinair ingenieursbureau ondersteunt TEGEMA haar klanten maximaal in het hele traject van productidee tot marktsucces. Waarbij TEGEMA niet terugdeinst voor een resultaatverplichting, in plaats van alleen een inspanningsverplichting. Martin van Acht, naast Wim van den Broek mededirecteur van TEGEMA: ‘Wij fungeren als verlengstuk van onze klanten – allereerst op R&D-gebied. Een stap verder, of beter: daarvóór, is dat we op zoek gaan naar de business case van de klant. Wat is zijn propositie? Wat zijn de marktkansen? Hoe vertalen we die in een maakbaar en succesvol product? Dat soort vragen helpen wij beantwoorden. Wij ontwikkelen applicaties op basis van functionele eisen.’

TEGEMA bedient vijf marktgebieden (Areas of Expertise): Hightech Systems, Medische Technologie, Factory Automation, Automotive Systems en Maritieme Applicaties – ‘Dit zijn markten met een erg grote innovatiebehoefte.’

Multidisciplinaire teams

Voor de TEGEMA-populatie, merendeels technische HBO(-plussers) en WO(-plussers), brengt de marktbenadering van TEGEMA veel variatie. Met name omdat steeds wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die mee-ademen met projecten. Van Acht: ‘De kracht van een ingenieursbureau moet zijn dat je die slimme koppen in wisselende samenstelling bij elkaar kunt zetten. Onze Areas of Expertise maken ons vindbaar, dat zijn onze voordeuren. Trek die open en je komt terecht in een organisatie, die zo is ingericht dat op elke specifieke klantvraag altijd de beste mensen worden gezet.’

Technology Roadmap

TEGEMA is ervan overtuigd dat technologiebedrijven nu moeten investeren in nieuwe technologie die in de (nabije) toekomst oplossingen kunnen zijn. Die overtuiging uit zich in de technologie-roadmap die TEGEMA een aantal jaren geleden heeft opgesteld, vertelt Van Acht. ‘We hebben ons heel goed afgevraagd wat de komende vijf, tien jaar de belangrijke markttrends en maatschappelijke ontwikkelingen zijn – en hoe wij als innovatieve organisatie met onze multidisciplinaire teams daar op vooruit kunnen lopen. Dat heeft erin geresulteerd dat wij in een vijftal technologiegebieden zijn gaan investeren. Micro- positioneren & doseren, fiberoptica & fotonica, modelleren & systeemarchitectuur, green mobility en Zero Defect Manufacturing. Ontwikkelprogramma’s waar TEGEMA klantonafhankelijk in investeert. We zien’, vertelt Van Acht, ‘de behoefte in deze technologiedomeinen ontstaan en zorgen ervoor klaar te zijn als er concrete marktvraag ontstaat.’

Die roadmap-projecten maken van TEGEMA een werkgever die ontwikkelaars volop uitdagingen biedt – wat een aanzuigende werking heeft op wat Van Acht ‘toppers’ of ook ‘onze commando’s’ noemt. ‘Wij vinden het belangrijk mensen die excelleren in het bedenken van echt nieuwe dingen de kansen en ruimte te bieden om hun talent te ontplooien.’


Eindhoven, Arnhem, Enschede
www.tegema.nl